06:07, 21/07/2020

Tìm giấy tờ

Ngày 20.07.2020, anh Hoàng Anh Tuấn bị rơi mất ví đựng CMND, GPLX và nhiều giấy tờ cùng tên tại khu vực Nha Trang. Ai nhặt được hoặc biết thông tin vui lòng liên hệ số ĐT 0908.258.770 / 098.2299.579. Xin cám ơn và hậu tạ.

Ngày 20.07.2020, anh Hoàng Anh Tuấn bị rơi mất ví đựng CMND, GPLX và nhiều giấy tờ cùng tên tại khu vực Nha Trang. Ai nhặt được hoặc biết thông tin vui lòng liên hệ số ĐT 0908.258.770 / 098.2299.579. Xin cám ơn và hậu tạ.