Thông báo thành lập

Thứ Hai, 03/08/2020, 22:20 [GMT+7]

Thông báo thành lập


Thực hiện Quyết định số 156/QĐ-NHPT ngày 8/7/2020 của HĐQT Ngân hàng Phát triển (NHPT) Việt Nam, Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh NHPT Khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận và Chi nhánh NHPT Phú Yên; đồng thời tiếp nhận sự giải thể Trung tâm Đào tạo (50 Phạm Văn Đồng - Nha Trang) của NHPT Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa, kể từ ngày 1/8/2020.


Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung bộ kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Chi nhánh NHPT Khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận, Chi nhánh NHPT Phú Yên và Trung tâm Đào tạo của NHPT Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa; có Trụ sở chính đặt tại số 65 Yersin, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Phòng Giao dịch Ninh Thuận đặt tại số 28 đường 16/4, Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận và Phòng Giao dịch Phú Yên đặt tại số 337 Lê Duẩn, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

.

các thông tin tiện ích