09:08, 13/08/2020

Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thực hiện Thông báo của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 9/8/2020, về việc phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên Câu lạc bộ Hưu trí không tổ chức chương trình thời sự ngày 15/8/2020.

Thông báo


Thực hiện Thông báo của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 9/8/2020, về việc phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên Câu lạc bộ Hưu trí không tổ chức chương trình thời sự ngày 15/8/2020.


Rất mong hội viên thông cảm.