10:08, 25/08/2020

Tin buồn của gia đình ông Nguyễn Hữu Thúc

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Lập và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Nguyễn Hữu Thúc, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, nguyên cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Năm sinh: 1930.

Tin buồn

 


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Tân Lập và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Nguyễn Hữu Thúc, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, nguyên cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Năm sinh: 1930.


Quê quán: xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.


Tham gia cách mạng: năm 1946.


Ngày vào Đảng: tháng 12 năm 1950.


Trú tại: 31/4B Biệt Thự, phường Tân Lập, TP. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.


- Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng


Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Nguyễn Hữu Thúc đã từ trần vào hồi: 7 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2020.


Hưởng thọ: 91 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 31/4B Biệt Thự, phường Tân Lập, TP. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 9 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2020.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 10 giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2020.


Lễ truy điệu lúc: 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2020.


Lễ di quan lúc: 9 giờ, ngày 27 tháng 8 năm 2020.


An táng tại công viên nghĩa trang Vĩnh Thái, TP. Nha Trang.


Ban Tổ chức lễ tang