10:08, 21/08/2020

Thông báo khám sức khỏe định kỳ năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 181-KH/TU, ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về khám sức khỏe định kỳ năm 2020 và khám, kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo cho các cán bộ hưu trí trong diện quản lý sức khỏe cán bộ của tỉnh hiện đang cư trú trên địa bàn TP.Nha Trang đến khám sức khỏe định kỳ năm 2020 như sau:

Thông báo khám sức khỏe định kỳ năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 181-KH/TU, ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về khám sức khỏe định kỳ năm 2020 và khám, kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo cho các cán bộ hưu trí trong diện quản lý sức khỏe cán bộ của tỉnh hiện đang cư trú trên địa bàn TP.Nha Trang đến khám sức khỏe định kỳ năm 2020 như sau:

- Thời gian khám: từ ngày 1/9/2020 đến hết ngày 20/11/2020.

- Địa điểm: Khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cổng số 1, số 19 đường Yersin, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.

Danh sách khám và lịch khám được niêm yết tại UBND các xã, phường và tại Khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cổng số 1, số 19 Yersin, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang.

   Lưu ý: - Nhịn ăn sáng để xét nghiệm máu và siêu âm; Lấy máu xét nghiệm từ 7 giờ đến 8 giờ.

- Khám theo đúng thời gian đã xếp lịch của từng xã, phường; không khám ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

 

Lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 Cán bộ hưu trí hiện đang cư trú tại TP. Nha Trang

Ngày khám

Xã, phường

 Từ ngày 1/9/2020 đến ngày 8/9/2020

Tân Lập

 Từ ngày 9/9/2020 đến ngày 11/9/2020

Phước Hải

 Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 15/9/2020

Vĩnh Hòa

 Từ ngày 16/9/2020 đến ngày 18/9/2020

Vĩnh Nguyên

 Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 29/9/2020

Lộc Thọ

 Từ ngày 30/9/2020 đến ngày 1/10/2020

Vạn Thạnh

 Từ ngày 2/10/2020 đến ngày 8/10/2020

Phước Long

 Từ ngày 9/10/2020 đến ngày 12/10/2020

Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Phước Đồng

 Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 15/10/2020

Phước Hòa

 Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 20/10/2020

Vạn Thắng

 Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 23/10/2020

Phước Tiến

 Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 29/10/2020

Vĩnh Phương, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trung, Vĩnh Trường

 Từ ngày 30/10/2020 đến ngày 3/11/2020

Vĩnh Hải

 Từ ngày 4/11/2020 đến ngày 6/11/2020

Phước Tân

 Từ ngày 9/11/2020 đến ngày 11/11/2020

Xương Huân

 Từ ngày 12/11/2020 đến ngày 13/11/2020

Phương Sơn, Ngọc Hiệp, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương

 Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 18/11/2020

Phương Sài

 Từ ngày 19/11/2020 đến ngày 20/11/2020

Vĩnh Phước