Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 14/11/2018, 21:55 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 06/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/15P, từ số 0000086  đến số 0000100 của  Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hoàn Phát,  mã số thuế: 4201631884,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  350 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 06/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/12P, từ số 0000116  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Hoàng Phát Cam Ranh,  mã số thuế: 4201440262,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  288 Phạm Văn Đồng, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 06/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/16P, từ số 0000014  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Phúc Hòa Lợi,  mã số thuế: 4201654715,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  53 Phan Châu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 06/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/17P, từ số 0000028  đến số 0000250 của  Công ty TNHH TM&DV Mạnh Tấn Công,  mã số thuế: 4201731078,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 06/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0055166  đến số 0055200 của  Công ty TNHH Xây dựng Thảo Nguyên Xanh,  mã số thuế: 4201538405,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  160 Nguyễn Công Trứ, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 06/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn YB/17P, từ số 0001087  đến số 0002500 của  Công ty TNHH Ngọc Sương Yến Bay,  mã số thuế: 4201524089,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Bình Lập, xã Cam lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 06/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VK/11P, từ số 0000032  đến số 0001000 của  Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vũ Khoa,  mã số thuế: 4201260326,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  1983 Hùng Vương, phường Cam thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MC/15P, từ số 0000035  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Kỹ Thuật Lạnh Mạnh Cường,  mã số thuế: 4201660243,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Đại Điền Đông 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0067785  đến số 0067800 của  HTX Đúc Phú Lộc,  mã số thuế: 4200538064,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 3 Phú lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/16P, từ số 0000024  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Toàn Đạt Khánh Hòa,  mã số thuế: 4201661543,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KT/16P, từ số 0000114  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Thương Mại HKT,  mã số thuế: 4201701443,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  333 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.     Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/16P, từ số 0000024  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Toàn Đạt Khánh Hòa,  mã số thuế: 4201661543,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0067785  đến số 0067800 của  HTX Đúc Phú Lộc,  mã số thuế: 4200538064,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 3 Phú Lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NH/10P, từ số 0000121  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Hùng,  mã số thuế: 4200760502,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  104 ô 8, Bùi Huy Bích tổ 13, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000453  đến số 0000519 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


16.    Kể từ ngày 09/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/11P, từ số 0000144  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Huy,  mã số thuế: 4201175857,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  83 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng


 

.

các thông tin tiện ích