Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 04/11/2018, 22:15 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 01/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn GM/15P, từ số 0000008  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Sản Xuất Gỗ Gia Minh,  mã số thuế: 4201669415,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  21 Thôn Hội Xương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 29/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000363  đến số 0000452 của  Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI,  mã số thuế: 4200777249,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 29/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0062759 đến số 0062800 của  Công ty TNHH Tài Sang,  mã số thuế: 4201161646,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.  

 
 

.

các thông tin tiện ích