Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 31/10/2018, 23:49 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 31/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/17P, từ số 0000013 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Tâm Tuấn, mã số thuế: 4201724384,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Cù Chính Lan, TDP Bãi Giếng Trung, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.”


2. Kể từ ngày 24/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000298 đến số 0000362 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích