Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 24/10/2018, 20:00 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 24/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BA/16P, từ số 0000015 đến số 0000500 của Công ty TNHH SXTM&DV Bảo Anh,  mã số thuế: 4201712981, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 20, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 24/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SK/16P, từ số 0000307 đến số 0000500 của Công ty TNHH Khang Sao Kim, mã số thuế: 4201692291, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 24/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TL/16P, từ số 0000677 đến số 0000700 và từ số 0000722 đến số 0001000 của Công ty TNHH TM &DV Trung Lương, mã số thuế: 4201629035, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 104 Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 14/06/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/15P, từ số 0000816 đến số 0000850 của Nguyễn Thị Phù Dung, mã số thuế: 4201434036, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 7 - Bình Tây, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 18/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000265 đến số 0000297 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 19/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, số 0062758 của  Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích