Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 11/10/2018, 22:32 [GMT+7]

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 05/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000100 đến số 0000141 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 09/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AH/11P, từ số 0019468 đến số 0019500 của Doanh nghiệp Tư nhân Trung Em, mã số thuế: 4200753128, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thượng, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích