Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 25/09/2018, 22:48 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 23/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TG/17P, từ số 0004868  đến số 0005000 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 24/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DN/13P, từ số 0000239 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Đại Nguyên, mã số thuế: 4201568819, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 2, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 24/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/17P, từ số 0000052 đến số 0000250 của Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tín Trung, mã số thuế: 4201751797, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 2, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 24/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TV/17P, từ số 0000086 đến số 0000500 của Công ty TNHH Vật liệu mới gạch AAC Thịnh Vượng, mã số thuế: 4201751356, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 26, thôn Vân Thạch, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 24/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/16P, từ số 0000013 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Sinh Thuận Lợi, mã số thuế: 4201712050, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 24/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NH/16P, từ số 0000119 đến số 0000150 của Công ty TNHH Trường Thịnh Phát Ninh Hòa, mã số thuế: 4201680722, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Lý, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 18/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, số 0000025 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin, mã số thuế: 4201360592, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 184B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 20/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VP/16P, từ số 0000029 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Đá Vân Phong,  mã số thuế: 4201606172, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.        
 

.

các thông tin tiện ích