Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 11/09/2018, 21:58 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 31/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000192 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dưng-SX-TM-DV Nhân Thuận, mã số thuế: 4201017515, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 05 Lê Duẩn, tổ dân phố Hạp Phú, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 05/09/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/15P, từ số 0069990 đến số 0070000 của Hộ bà Ngô Thị Ngữ,  mã số thuế: 4201285105, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Linh Vân, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 11/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PU/11P, từ số 0000030 đến số 0000250 của Công ty TNHH Phương Uyên, mã số thuế: 4200810714, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 172/14E Bạch Đằng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 22/08/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/17P, số 0019727 của  Hộ kinh doanh ông Lê Văn Dũng,  mã số thuế: 4200531453, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 31/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/12P, số 000288 của DNTN Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Mai Trang, mã số thuế: 4201537063, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 01/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NP/17P, từ số 0000019 đến số 0000500 của  Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngọc Phát Cam Lâm, mã số thuế: 4201684597, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 04/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, số 0062754 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích