Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 04/09/2018, 23:41 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 21/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, từ số 0000102 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng SCL Cam Lâm, mã số thuế: 4201682663,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 22/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/13P, từ số 0000205 đến số 0000250 của Công ty TNHH XD & TM Khải Hoàn NT, mã số thuế: 4201568167, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 23/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NP/17P, từ số 0000019 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngọc Phát Cam Lâm, mã số thuế: 4201684597, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 24/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/11P, từ số 0000039 đến số 0000250 của DNTN Hưng Lên,  mã số thuế: 4200501882, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 367 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 24/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DT/11P, từ số 0000166 đến số 0000250 của DNTN Dịch vụ - Thương mại Duy Tân, mã số thuế: 4200729541,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 24/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000037 đến số 0000250 của Công ty TNHH Đo đạc - Dịch vụ Địa chính Vạn Ninh, mã số thuế: 4200746730,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Dõng 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 24/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LP/11P, từ số 0000083 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thành Đạt LP,  mã số thuế: 4201180818, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố số 09, số nhà 13 đường Trần Phú, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 29/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/17P, từ số 0000007 đến số 0000250 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cat Tiger Việt Nam, mã số thuế: 4201577845,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 12 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 29/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000386 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa, mã số thuế: 4200541959,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 27/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000040 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại ACC Vina, mã số thuế: 4201662794,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận lộc, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 27/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000008 đến số 0000250 của Công Ty TNHH Cơ khí Hưng Phát Cam Ranh, mã số thuế: 4201738972,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Lộc, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 27/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MH/17P, từ số 0000019 đến số 0000250 của  Công ty TNHH TM - DV - XD Minh Hiếu, mã số thuế: 4201729375, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phúc Sơn, phường Cam Phúc Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 28/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn SS/17P, từ số 0000037 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây Dựng Sao Sáng, mã số thuế: 4201656014, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 30/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TD/16P, từ số 0000603 đến số 0001000 của Công ty TNHH Dv Tm Tiến Đạt, mã số thuế: 4201564927, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 01 Ngô Tất Tố, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 31/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NH/14P, từ số 0000063 đến số 0000100 của Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Vina Nam Hiếu, mã số thuế: 4201596943, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 10B Bửu Đóa, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


16.    Theo thông báo số 5100/TB-CT ngày 27/08/2018 của Cục Thuế, Công ty Cổ phần Luxury Nha Trang (Mã số thuế: 4201802794) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Tổ dân phố Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 24/08/2018 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


17.    Kể từ ngày 24/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, số 0001501 của  Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát, mã số thuế: 3600869647-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đông Núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


18.    Kể từ ngày 27/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SD/11P, từ số 0000963 đến số 0001000 và ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn SD/15P, từ số 0000001 đến số 0002000 của  Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang, mã số thuế: 4200719977,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 06 Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


19.    Kể từ ngày 13/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000026 đến số 0000250 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Lâm Tuấn Hải, mã số thuế: 4201631411, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 67/10 đường 2/4, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


20.    Kể từ ngày 13/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LP/16P, từ số 0000137 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ô tô Sài Gòn Lâm Phát, mã số thuế: 4201214425, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 246 Lương Đình Của, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích