Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 24/08/2018, 00:04 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 17/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LC/14P, từ số 0000089 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Làng Cá, mã số thuế: 4201549693, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 2 Đông Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 17/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VP/15P, từ số 0000449 đến số 0000750 của Công ty TNHH Đóng tàu Vân Phong, mã số thuế: 4201589897, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 402 Lê Hồng Phong, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 17/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn RV/11P, từ số 0000208 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Rồng Việt, mã số thuế: 4200641431, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Đa 1, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 17/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AP/11P, từ số 0000182 đến số 0000500 của Công ty TNHH An Phát Ninh Hòa, mã số thuế: 4201675200, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 106 Tân Định, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 17/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/11P, từ số 0000136 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ Tàu biển Hoàng Thịnh, mã số thuế: 4201341374, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 3, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 21/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000130 đến số 0000500 của Công ty TNHH Vận tải Thương mại KHT, mã số thuế: 4201285546, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 18 Vĩnh Xương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 21/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/16P, từ số 0000026 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Điện nước Khánh Hòa, mã số thuế: 4201130895, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 88 Hương lộ, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 21/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LP/16P, từ số 0000137 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ô tô Sài Gòn Lâm Phát, mã số thuế: 4201214425, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 246 Lương Đình Của, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 21/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/15P, từ số 0000132 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Tổ Kiến, mã số thuế: 4201569202, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 5, thôn Phú Trọng, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 21/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NH/17P, từ số 0000949 đến số 0001000 và ký hiệu hóa đơn NH/18P, từ số 0000001 đến số 0000500 của Công ty TNHH Nguyễn Hiếu NT, mã số thuế: 4201739912, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 77A Lê Đại Hành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.     Kể từ ngày 14/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0062752 đến số 0062753  của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.     Kể từ ngày 15/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BD/11P, từ số 0000474 đến số 0000500 của Công ty TNHH Linh Tài Bình Định, mã số thuế: 4200624651, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phú An Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13.     Kể từ ngày 20/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CR/11P, từ số 0000230 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Cam Ranh, mã số thuế: 4200436898, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 1784 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích