Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 15/08/2018, 22:38 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 17/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LV/17P, từ số 0000082 đến số 0000500 của Công ty TNHH Lâm Viên Km, mã số thuế: 4201214947, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 26/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HC/13P, từ số 0000304 đến số 0000500 của Công ty TNHH Dịch vụ Sản Xuất Hiếu Cường, mã số thuế: 4201560707, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đại lộ Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố Bãi Giếng Bắc, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 02/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000025 đến số 0000250 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Lâm Tuấn Hải, mã số thuế: 4201631411, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 67/10 đường 2/4, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 03/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000053 đến số 0000250 của Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và xây dựng C.M.T, mã số thuế: 4200735182, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 49/13/5 Núi Một, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 06/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/15P, từ số 0000128 đến số 0000500 của Công ty TNHH cơ khí Văn Thanh, mã số thuế: 4201591670, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 40/24 Tân An, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 08/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000076 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tiến Thẳng, mã số thuế: 4201206209, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17 Tân An - Bình Tân, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 09/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NP/16P, từ số 0000473 đến số 0000500 của Công ty TNHH SX và TM Nguyễn Phước, mã số thuế: 4201684195, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 84 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích