Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 05/08/2018, 23:26 [GMT+7]

 CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

Kể từ ngày 26/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/11P, từ số 0001201 đến số 0007500 của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Vạn Thành, mã số thuế: 4200647144, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 38 Lạc Long Quân, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


Kể từ ngày 26/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/16P, từ số 0000026 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Nhật Huy Phát, mã số thuế: 4201699642, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 34/14/3A Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


Kể từ ngày 25/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0062751 đến số 0062800 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


Kể từ ngày 30/07/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AG/15P, từ số 0005781 đến số 0005800 của Ông Nguyễn Trung Tín, mã số thuế: 4200395916, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Hương Long, Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


Kể từ ngày 31/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/17P, từ số 0000006 đến số 0000250 của Công ty TNHH TMDV Vận tải Hưng Phát, mã số thuế: 4201738404, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Kể từ ngày 26/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NK/15P, từ số 0000054  đến số 0000250 và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, ký hiệu mẫu 03XKNB3/001, ký hiệu hóa đơn NK/11P, từ số 0000001 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Ngọc Khang, mã số thuế: 4200622929,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 114 - 115 Khu đô thị mới Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


Kể từ ngày 25/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0062751 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

                                                                                    

.

các thông tin tiện ích