Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 31/07/2018, 23:20 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 13/02/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/17P, từ số 0019721 đến số 0019750 của Ông Lê Văn Dũng,  mã số thuế: 4200531453, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 13/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn ML/17P, từ số 0000019 đến số 0000250 của Công ty TNHH Minh Long Nt, mã số thuế: 4201601093, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 112 đường Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 13/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0001601 đến số 0002000 của Công ty TNHH Thương mại AJ, mã số thuế: 4200594460, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 34/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 20/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AD/13P, số 0000057 và từ số 0000197 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Á Đông, mã số thuế: 4201568777, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 442 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 23/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NV/11P, từ số 0000001 đến số 0000100 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hồng Ngọc Việt, mã số thuế: 0305123158, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô D8a, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 23/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DM/16P, từ số 0000080 đến số 0000500 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Tân Đức Minh, mã số thuế: 4201696313,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 24/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/11P, từ số 0000324 đến số 0000500 của Công ty TNHH Cơ khí Hoàn Thành, mã số thuế: 4201214023, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 2 đường Trường Sơn - Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 24/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/11P, từ số 0000094 đến số 0000200 và từ số 0000207 đến số 0000250 của  DNTN Hạp Thịnh, mã số thuế: 4201178375,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hạp Tịnh, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 11/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NC/17P, từ số 0000121 đến số 0000123 của Công ty TNHH Nam Cường - Nha Trang,  mã số thuế: 4201234365, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 2 Lê Nghị, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.Kể từ ngày 12/07/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AA/17P, từ số 0019725 đến số 0019726 của  Hộ kinh doanh ông Lê Văn Dũng, mã số thuế: 4200531453, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 13/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/11P, số 0000190 của  DNTN Hải Lý, mã số thuế: 4200561063, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.Kể từ ngày 18/07/2018 loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/16P, số 0000045 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh.
 

.

các thông tin tiện ích