Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 19/06/2018, 22:38 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.  Kể từ ngày 14/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000109 đến số 0000500 của Công ty TNHH Cơ khí Và Xây dựng 79, mã số thuế: 4201648285, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 1 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 14/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/005, ký hiệu hóa đơn MH/16P, từ số 0000014 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Trang trí Nội thất Mỹ Hoàng, mã số thuế: 0310559895, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Trung 2, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 12/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VP/15P, từ số 0000436  đến số 0000750 của Công ty TNHH Đóng tàu Vân Phong, mã số thuế: 4201589897, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 402 Lê Hồng Phong, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.    

 

.

các thông tin tiện ích