Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 10/06/2018, 22:46 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO    


1. Kể từ ngày 22/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KT/12P, từ số 0000338 đến số 0000339 của Công ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Khánh Tường, mã số thuế: 4201428191,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 42 Phạm Văn Đồng, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 04/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BT/13P, số 0000081 của  Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Trinh, mã số thuế: 4201555922,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 324/24/24 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 07/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KA/15P, từ số 0000003 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Và Xây dựng Khởi An, mã số thuế: 4201623795, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 246/CT4A - Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 07/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000246 đến số 0000500 của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại ANT, mã số thuế: 4201677102, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 03 Nguyễn Văn Bảy, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 07/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000016 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiên Đường Việt, mã số thuế: 4201723415, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 58/84 Lương Đình Của, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 30/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, số 0001486 của Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát, mã số thuế: 3600869647-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đông Núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích