Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 31/05/2018, 00:50 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 27/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, từ số 0000022 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin, mã số thuế: 4201360592, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 184 B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 27/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TL/15P, từ số 0000401 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiên Phú Lộc, mã số thuế: 4201171316, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Lộc An, phường Cam lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.     Kể từ ngày 15/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KT/12P, từ số 0000335 đến số 0000337 của Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Khánh Tường, mã số thuế: 4201428191,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 42 Phạm Văn Đồng, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 24/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/004, ký hiệu hóa đơn NL/17P, từ số 0002262 đến số 0005000 của Công ty TNHH Thương mại Như Loan,  mã số thuế: 4200518886, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2270 Hùng Vương, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 25/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000853 đến số 0002000 của Công ty TNHH Thương mại AJ, mã số thuế: 4200594460, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 34/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 25/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/17P, từ số 0000046 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đá tự nhiên Hoàng Lực, mã số thuế: 4201724923, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 5 đường Phong Châu, Phường Phước Hải, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích