Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 27/05/2018, 23:01 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 21/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/11P, từ số 0000134 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ Tàu biển Hoàng Thịnh, mã số thuế: 4201341374, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 3, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 22/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn KV/16P, từ số 0000143 đến số 0000500  của Công ty TNHH Một thành viên TM-DV Tin học Khánh Việt, mã số thuế: 4200715820, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 65 Lê Lợi, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giá trị sử dụng.


3.     Kể từ ngày 22/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000061 đến số 0000250 của Công ty TNHH Đình An Nguyên, mã số thuế: 4201625601, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 23/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SH/15P, từ số 0000353 đến số 0000500, và ký hiệu hóa đơn SH/16P, từ số 0000001  đến số 0000500 của Công ty TNHH Sơn Hà Nha Trang, mã số thuế: 4201653045, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 10 Võ Văn Ký, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 27/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0004096 đến số 0004500 của Chi Nhánh Cam Ranh - Công ty TNHH Đá Hóa An 1, mã số thuế: 3600436763-005,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 23/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000044 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây lắp JAVICO, mã số thuế: 4201708248, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 58/8 Nguyễn Huệ, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 23/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/16P, số 0000044 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.     Kể từ ngày 24/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/15P, từ số 0000472 đến số 0002500 của Công ty TNHH SX&TM Lâm Thành Phú, mã số thuế: 4201600011, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 161 thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích