Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 18/05/2018, 23:55 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 16/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TD/11P, từ số 0000135 đến số 0000350 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Đạt, mã số thuế: 4200685213, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 11 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 16/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LT/17P, từ số 0000065 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Lê Trực, mã số thuế: 4201663903, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 15 Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 17/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VK/13P, từ số 0000014 đến số 0000050 và từ số 0000053 đến số 0000500 của Công ty TNHH VKV, mã số thuế: 4201544818,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 17/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000236 đến số 0000500 của Công ty TNHH Bảo Lâm, mã số thuế: 4201241852, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 04Q Quân Trấn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 17/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/14P, từ số 0000012 đến số 0000250 của DNTN Dịch vụ Du lịch Hà Anh, mã số thuế: 4201586896, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 17/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BK/11P, từ số 0000160  đến số 0000163 và từ số 0000165 đến số 0000500 của Công ty cổ phần Autiva, mã số thuế: 4200776710, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 19 Hương Sơn, P.Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 17/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DA/17P, từ số 0000013 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tư vấn Đức Anh, mã số thuế: 4201743122, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 14 Đặng Thai Mai, Khu Dân Cư Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Trước ngày 11/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TG/17P, từ số 0002580 đến số 0002823 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có giá trị sử dụng.
    
 

.

các thông tin tiện ích