Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 21/05/2018, 23:06 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 18/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn ME/16P, từ số 0000030 đến số 0000500 của Công ty TNHH Kỹ thuật lắp đặt M&E Tân Lập Phát, mã số thuế: 4201683138,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 18/26 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 18/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TM/16P, từ số 0000034 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Tân Minh Nha Trang, mã số thuế: 4201691481, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 1/4 Hẻm Bưu Điện, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 21/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DH/11P, từ số 0000239 đến số 0000500 của Doanh nghiệp tư nhân Duyên Hải, mã số thuế: 4200659076, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 167 Tân Định, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 21/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/11P, từ số 0000134 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ Tàu biển Hoàng Thịnh, mã số thuế: 4201341374, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 3, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 21/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn KV/16P, từ số 0000143 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên TM-DV Tin học Khánh Việt, mã số thuế: 4200715820, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 65 Lê Lợi, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 21/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0001551 đến số 0002000 của Công ty TNHH Xuân Minh, mã số thuế: 4201133455, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 03 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 22/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/15P, từ số 0000036 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây Dựng Minh Tiến Khánh Hòa, mã số thuế: 4201661624, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thanh minh 3, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 16/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/15P, từ số 0000041 đến số 0000250 của Công ty TNHH Vận Tải  - Xây Dựng Huy Phương, mã số thuế: 4201651721, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Xóm 4, Thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích