Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 03/06/2018, 22:57 [GMT+7]

 Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo          

1. Kể từ ngày 28/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0001486 đến số 0002000 của Công ty Cổ Phần Thiên Phú Phát, mã số thuế: 3600869647-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đông Núi Hòn Ngang, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 29/05/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/12P, từ số 0074938 đến số 0074950 của Hộ kinh doanh ông Diệp Xí Hải,  mã số thuế: 8060631614, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 94 Trần quý Cáp, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 29/05/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AB/17P, từ số 0051566 đến số 0051600 của Hộ kinh doanh ông Nguyễn Lê Minh Tuấn, mã số thuế: 4201672390, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Dinh Thành 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 01/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000074 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng ASC, mã số thuế: 4201638047, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 29 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 01/06/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/15P, từ số 0022372 đến số 0022400 của Công ty TNHH Cá Mập Management, mã số thuế: 4201618435, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 18 Đồng Rọ, tổ 17 Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.     Kể từ ngày 21/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TG/17P, từ số 00002824 đến số 00002848 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 25/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/11P, số 0000189 của  DNTN Hải Lý, mã số thuế: 4200561063, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 28/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/17P, từ số 0000006 đến số 0000250 của Công ty TNHH Trung Nam Thành, mã số thuế: 4201727716, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 208 Quốc lộ 1A, thôn Võ Tánh, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 28/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0004096 đến số 0004500 của Chi nhánh Cam Ranh - Công ty TNHH Đá Hóa An 1, mã số thuế: 3600436763-005, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 28/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TL/15P, từ số 0000401 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiên Phú Lộc, mã số thuế: 4201171316, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Lộc An, phường Cam lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 29/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TT/14P, từ số 0000297 đến số 0000500 của Công ty TNHH T&T, mã số thuế: 4200570131, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 74 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 29/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0001551 đến số 0002000 của Công ty TNHH Xuân Minh, mã số thuế: 4201133455, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 03 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 29/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TG/17P, từ số 00002849 đến số 00005000 của Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích