Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 13/06/2018, 23:27 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒATHÔNG BÁO


1. Trước ngày 27/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VT/16P, từ số 0000022 đến số 0000024 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt Tin, mã số thuế: 4201360592, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 184B/14 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 05/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HG/17P, từ số 0000086 đến số 0000250 của Công ty TNHH Rèm cửa Hoàng Gia, mã số thuế: 4201733702, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 30/1 Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3.     Kể từ ngày 05/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/16P, số 0000013 của Công ty TNHH Phúc Hòa Lợi, mã số thuế: 4201654715, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 53 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng


4.    Kể từ ngày 06/06/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/15P, từ số 0022372 đến số 0022400 của Công ty TNHH Cá Mập Management, mã số thuế: 4201618435, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 18 Đồng Rọ, tổ 17 Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng
 

.

các thông tin tiện ích