Mất giấy tờ

Thứ Hai, 11/06/2018, 22:15 [GMT+7]

Mất giấy tờ


Công ty TNHH Tâm Hương có làm mất một giấy chứng nhận QSDĐ số 13/1611 cấp ngày 5/7/1993 mang tên ông Huỳnh Mừng.


Hiện ai đang cất giữ, xin gởi lại văn phòng Công ty chúng tôi tại địa chỉ số: 86 Bắc Sơn – Nha Trang. Điện thoại số: 0258.3838125 - DĐ số: 0914061960. Xin chân thành cảm ơn.

 

.

các thông tin tiện ích