Bố cáo về việc thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

Thứ Ba, 19/06/2018, 22:52 [GMT+7]

BỐ CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP


Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên của Công ty TNHH Yến Sào Nha Trang (Mã số doanh nghiệp: 4201467218) đăng ký thay đổi lần 5, ngày 5-6-2018.


Công ty TNHH Yến Sào Nha Trang thông báo: Kể từ ngày 5-6-2018 thông tin chủ sở hữu và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:


Ông TRẦN VĂN KHÁNH


Số CMND: 225568435 cấp ngày 8-6-2011, nơi cấp Công an tỉnh Khánh Hòa.


Công ty trân trọng thông báo đến quý cơ quan, quý khách hàng biết thông tinđể thuận lợi trong giao dịch.

.

các thông tin tiện ích