Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 26/06/2018, 21:25 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 19/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/11P, từ số 0000065 đến số 0000500 của Công ty TNHH Xây dựng Thành Liên, mã số thuế: 4200499288, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 21/06/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/16P, từ số 0006662 đến số 0006700 của Ông Phùng Thệ, mã số thuế: 4200754379, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 01, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 21/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000073 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Event House, mã số thuế: 4201724465,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 72 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 25/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/12P, từ số 0000288 đến số 0000500 của DNTN Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Mai Trang, mã số thuế: 4201537063,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Trước ngày 12/03/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/11P, từ số 0000061 đến số 0000063 của Doanh nghiệp Tư nhân Thành Liên,  mã số thuế: 4200499288, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6.    Trước ngày 14/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TL/11P, số 0000064 của Công ty TNHH Xây dựng Thành Liên, mã số thuế: 4200499288, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 19/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0050078 đến số 0050100 của Công ty TNHH Huy Hoàng, mã số thuế: 4201134836, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.    
 

.

các thông tin tiện ích