Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 18/07/2018, 22:53 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 21/05/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LT/12P, từ số 0000031 đến số 0000250 của  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Long Thành Tây Nguyên, mã số thuế: 4201526569, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 17 đường Ngô Gia Tự, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 25/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BM/16P, từ số 0000075 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Bình Minh, mã số thuế: 4201671904, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 35 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 26/06/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HC/13P, từ số 0000278 đến số 0000500 của  Công ty TNHH Dịch vụ Sản Xuất Hiếu Cường, mã số thuế: 4201560707, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đại lộ Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố Bãi Giếng Bắc, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 06/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BK/11P, từ số 0000201 đến số 0000500 của Công ty TNHH Quỳnh Hưng,  mã số thuế: 4201164894, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 105C đưởng Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 06/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LT/15P, từ số 0000005 đến số 0000250 của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Lê Tuấn, mã số thuế: 4201221101, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 20/6 Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 11/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn BT/13P, từ số 0000082 đến số 0000500 của Doanh nghiệp tư nhân Bình Trinh, mã số thuế: 4201555922, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 324/24/24 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 04/07/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TN/14P, từ số 0000275 đến số 0000500 của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Nguyên, mã số thuế: 4200532721, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 44A đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8.    Theo thông báo số 4135/TB-CT ngày 12/07/2018 của Cục Thuế, Công ty Cổ phần  Dason Nha Trang (Mã số thuế: 4201788684) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: 51 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 06/07/2018 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.


 

.

các thông tin tiện ích