Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 03/09/2018, 22:29 [GMT+7]

  CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 21/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, từ số 0000102 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng Tiến Hưng SCL Cam Lâm, mã số thuế: 4201682663,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 22/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/13P, từ số 0000205 đến số 0000250 của Công ty TNHH XD & TM Khải Hoàn NT, mã số thuế: 4201568167, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 23/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NP/17P, từ số 0000019 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ngọc Phát Cam Lâm, mã số thuế: 4201684597, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 24/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/11P, từ số 0000039 đến số 0000250 của DNTN Hưng Lên,  mã số thuế: 4200501882, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 367 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 24/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DT/11P, từ số 0000166 đến số 0000250 của DNTN Dịch vụ - Thương mại Duy Tân, mã số thuế: 4200729541,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 24/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000037 đến số 0000250 của Công ty TNHH Đo đạc - Dịch vụ Địa chính Vạn Ninh, mã số thuế: 4200746730,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Dõng 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 24/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LP/11P, từ số 0000083 đến số 0000250 của Công ty TNHH Thành Đạt LP,  mã số thuế: 4201180818, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố số 09, số nhà 13 đường Trần Phú, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 29/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VN/17P, từ số 0000007 đến số 0000250 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Cat Tiger Việt Nam, mã số thuế: 4201577845,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 12 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 29/08/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000386 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa, mã số thuế: 4200541959,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích