Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 20/09/2018, 00:10 [GMT+7]
1. Kể từ ngày 19/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000002 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Vi Se Co, mã số thuế: 0102173467, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Phòng số 1/7 Khu D-Chung cư Vĩnh Phước, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
 
2. Kể từ ngày 15/05/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TD/12P, từ số 0000786 đến số 0001000 của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Thạch Đăng, mã số thuế: 4201282030,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tây 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 
3. Kể từ ngày 18/09/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VP/15P, từ số 0000449 đến số 0000750 của Công ty TNHH Đóng tàu Vân Phong, mã số thuế: 4201589897, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 402 Lê Hồng Phong, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 
.

các thông tin tiện ích