Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 08/10/2018, 21:03 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 2/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/10P, từ số 0000074 đến số 0000500 của Công ty TNHH MTV Nhật Triệu, mã số thuế:4201227569, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 70 Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 28/9/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, số 0001502 của Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát, mã số thuế: 3600869647-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đông Núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Trước ngày 23/9/2018, các loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TG/17P, từ số 0004868 đến số 0005000 và ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000001 đến số 0000050 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có giá trị sử dụng.


4. Trước ngày 28/9/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000051 đến số 0000061 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 03/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000192 đến số 0000500 của Công ty TNHH XD - SX - TM - DV Nhân Thuận, mã số thuế: 4201017515,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 05 Lê Duẩn, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 04/10/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT2/001, ký hiệu hóa đơn VG/15T,  từ số 0000039 đến số 0000500; loại hóa đơn giá trị xuất khẩu, ký hiệu mẫu 06HDXK2/001, ký hiệu hóa đơn VX/11T, từ số 0000091 đến số 0000500; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ký hiệu mẫu 03XKNB3/001, ký hiệu hóa đơn VC/11T, từ số 0000029 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thủy Sản VN, mã số thuế: 4200423786,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 28B Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 02/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000062 đến số 0000099 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 02/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0062755 đến số 0062757 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích