Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 23/10/2018, 21:26 [GMT+7]

   1. Kể từ ngày 18/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TH/16P, từ số 0000432  đến số 0000750 của  Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương,  mã số thuế: 4200629219,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  117A Nguyễn Thái Học, Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 18/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000386  đến số 0000500 của  Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa,  mã số thuế: 4200541959,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 19/10/2018, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AC/16P, từ số 0006662  đến số 0006700 của  Ông Phùng Thệ,  mã số thuế: 4200754379,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố 01, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích