Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 15/10/2018, 22:05 [GMT+7]

1.    Kể từ ngày 10/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TG/18E, từ số 0000142 đến số 0000203 của Công ty TNHH Nước sốt Đặc Sản Việt DASAVI, mã số thuế: 4200777249, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 11/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NH/18P, từ số 0000070 đến số 0000500 của Công ty TNHH Nguyễn Hiếu NT, mã số thuế: 4201739912, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 77A Lê Đại Hành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích