Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 28/10/2018, 19:49 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 26/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, từ số 0000168  đến số 0001000; loại hóa đơn xuất khẩu, ký hiệu mẫu 06HDXK3/001, ký hiệu hóa đơn PA/11P, từ số 0000014  đến số 0000500; phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ký hiệu mẫu 03XKNB3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000001 đến số 0000250 của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Sản xuất Phú An, mã số thuế: 4200707795, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Liên Xã, thôn Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 26/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0057576 đến số 0057600 và từ số 0058676  đến số 0058700 của Công ty TNHH Thương Mại Và Khai Thác Thịnh Phát, mã số thuế: 4201329930,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.Kể từ ngày 23/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, số 0000226 của Công ty TNHH Nhật Tùng, mã số thuế: 4200672817, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 413 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

 

.

các thông tin tiện ích