Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 09/11/2018, 23:02 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000102  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Huy,  mã số thuế: 4201651136,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  B2.5 tầng 3, Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SG/13P, từ số 0000313  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Một thành viên Sài Gòn Auto,  mã số thuế: 4201552047,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Đường 23/10, tổ 1 Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn DT/17P, từ số 0000148  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Duy Trí,  mã số thuế: 4201626789,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  112 Võ Trứ, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/11P, từ số 0000327  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Quang Tuân,  mã số thuế: 4200648684,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  97 đường Phong Châu, Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MK/16P, từ số 0000004  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Tư vấn Kiến Trúc MK,  mã số thuế: 4201711547,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  1003 đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 07/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000214  đến số 0000500 của  Công ty Cổ phần Thành Tựu,  mã số thuế: 4200789438,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  24A Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 09/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000077  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Xây lắp JAVICO,  mã số thuế: 4201708248,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  58/8 Nguyễn Huệ, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 09/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NH/17P, từ số 0001583  đến số 0002500 của  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ninh Hòa,  mã số thuế: 4201688062,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  30 Lê lai, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 09/11/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000070  đến số 0000250 của  Công ty TNHH Đình An Nguyên,  mã số thuế: 4201625601,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.     Kể từ ngày 25/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HC/13P, từ số 0000304  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Hiếu Cường,  mã số thuế: 4201560707,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Đại lộ Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố Bãi Giếng Bắc, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11.     Kể từ ngày 25/10/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DM/16P, từ số 0000080  đến số 0000500 của  Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Tân Đức Minh,  mã số thuế: 4201696313,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích