Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 26/12/2017, 21:20 [GMT+7]

 CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ ngày 27/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PT/13P, từ số 0000010 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Gia Phương Thịnh, mã số thuế: 4201559691, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Hương lộ 45, thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 15/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/12P, số 0000270 của Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Mai Trang, mã số thuế: 4201537063,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ Dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 15/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000282 đến số 0000500 của Doanh nghiệp Tư nhân Chế biến Gỗ Phương Nghi, mã số thuế: 4201279380, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Quốc lộ 27B, thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích