Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 07/12/2017, 19:35 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 7/12/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AM/15P, từ số 0012733 đến số 0012750 của  ông Nguyễn Nhơn, mã số thuế: 420738539, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 11/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000061 đến số 0000250 của Công ty TNHH Đình An Nguyên, mã số thuế: 4201625601, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 1, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích