Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 14/12/2017, 22:16 [GMT+7]

     
CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 5/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DH/16P, từ số 0000058 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đức Huy Diên Khánh, mã số thuế: 4201677906, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 8/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AC/13P, từ số 0000005 đến số 0000250 của Công ty TNHH Gỗ AC, mã số thuế: 4201547618, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 11, thôn Hòa Trung, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 8/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HM/14P, từ số 0000104 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cơ khí HM, mã số thuế: 4201588815, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 161 đường 2/4, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 9/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TD/11P, từ số 0000107 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đo đạc Địa chính Thành Dung, mã số thuế: 4201163989, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 27/3/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/11P, từ số 0000198 đến số 0000199 của Công ty TNHH Nhật Tùng,  mã số thuế: 4200672817, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  413 PhạmVăn Đồng, P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 6/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn MT/12P, số 0000269 của Doanh nghiệp tư nhân Sx&Dvtm Mai Trang, mã số thuế: 4201537063, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ Dân phố Mỹ Ca, P. Cam Nghĩa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 7/12/2017, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AM/15P, từ số 0012733 đến số 0012750 của ông Nguyễn Nhơn, mã số thuế: 420738539, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 8. Kể từ ngày 11/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TD/14P, số 0000050 của Công ty TNHH Cơ khí Biển Tiến Đạt, mã số thuế: 4201606856, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Sơn, P. Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích