Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 22/12/2017, 23:19 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 13/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/11P, từ số 0000298 đến số 0000500 của Công ty TNHH Quang Tuân, mã số thuế: 4200648684, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 97 đường Phong Châu, Đất Lành, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 14/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/11P, từ số 0000073 đến số 0000500 của Công ty TNHH Bơi lặn Việt Nam, mã số thuế: 4201194828, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 24/4 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 14/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, số 0050072 của Công ty TNHH Huy Hoàng, mã số thuế: 4201134836, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 13/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0055352 đến số 0055400 của Công ty CP Vật liệu Và Xây dựng 868, mã số thuế: 4201197522, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Phước, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 14/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/15P, từ số 0000073 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Việt Nga, mã số thuế: 4201620025,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 04B đường An Dương Vương, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 21/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AC/15P, từ số 0000184 đến số 0000250 của Công ty TNHH AC Entertainment, mã số thuế: 4201641480, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tòa nhà VCN, Ô 1, tầng 7, đường A1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. 

.

các thông tin tiện ích