DNTN Phú Sĩ bố cáo giải thể doanh nghiệp

Thứ Ba, 10/01/2017, 22:52 [GMT+7]

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: DNTN Phú Sĩ


Địa chỉ: 50 Yersin, Nha Trang.


Điện thoại: 058.3829966  


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3701000299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 21/5/2001.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.
 

.

các thông tin tiện ích