10:12, 15/12/2016

DNTN Hương Liên Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 16A Phước Long, P.Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Số ĐKKD: 3701000230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 4/1/2001.

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: DNTN Hương Liên


Địa chỉ: 16A Phước Long, P.Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Số ĐKKD: 3701000230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 4/1/2001.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.