11:10, 19/10/2016

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 96A/6/17 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang


Điện thoại: 0982.455.457


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201628867 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 7/1/2015.

.....

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: DNTN Quảng Hạnh


Địa chỉ: 96A/6/17 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang


Điện thoại: 0982.455.457


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201628867 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 7/1/2015.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.