11:12, 01/12/2016

Bố cáo giải thể trường TCCN Nha Trang

Nhằm chuyển đổi pháp nhân từ trường TCCN Nha Trang  thành Phân hiệu  Nha Trang thuộc  Trường đại học Tôn Đức Thắng để phù hợp với kế hoạch phát triển của Nhà trường; ...

Bố cáo V/v: Giải thể trường TCCN Nha Trang

Nhằm chuyển đổi pháp nhân từ trường TCCN Nha Trang  thành Phân hiệu  Nha Trang thuộc  Trường đại học Tôn Đức Thắng để phù hợp với kế hoạch phát triển của Nhà trường; ....


Căn cứ theo quyết định  số: 1658b/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2016, về việc: “Giải thể trường TCCN Nha Trang thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng”.


Nay trường TCCN Nha Trang  xin được  thông báo chính chức giải thể từ ngày 10 tháng 10 năm 2016. Các đơn vị, cơ quan, cá nhân cần liên hệ, giải quyết công việc có liên quan đề nghị thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Trường đăng thông báo giải thể trên báo Khánh Hòa, sau thời hạn trên Nhà trường không chịu trách nhiệm.


Trân trọng!