09:06, 23/06/2022

Xã Vạn Khánh đạt chuẩn nông thôn mới

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 cho xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 cho xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh.


Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm cơ bản hoàn chỉnh, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, đến cuối năm 2021 chỉ còn 43 hộ nghèo/2.254 hộ, chiếm tỷ lệ 1,91%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động đạt cao, với 3.877/3.957 người; thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2021 hơn 42 triệu đồng/ người/năm. Tổng kinh phí xã huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2021 hơn 101 tỷ đồng.


Dịp này, UBND xã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn.


HOÀI DUY