09:06, 06/06/2022

Triển khai truyền thông về nông thôn mới

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phổ biến nội dung Quyết định của Bộ NN-PTNT về chương trình truyền thông phục vụ Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phổ biến nội dung Quyết định của Bộ NN-PTNT về chương trình truyền thông phục vụ Chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo đúng quy định, trước ngày 30-6.


Một số mục tiêu chính của chương trình truyền thông phục vụ Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 là: có trên 90% câu hỏi của người dân và trả lời của Bộ NN-PTNT về chương trình NTM được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chương trình NTM và Chương trình OCOP; 85% các tỉnh có cổng thông tin điện tử hoặc trang, chuyên mục thông tin điện tử về Chương trình NTM được thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả, tiếp nhận và giải đáp kịp thời những phản hồi về xây dựng NTM; mỗi tỉnh có ít nhất 1 chuyên mục được phát sóng hàng tuần trên đài truyền hình tỉnh và ít nhất 1 chuyên trang trên báo tỉnh về Chương trình NTM và Chương trình OCOP; tổ chức tổi thiểu 10 diễn đàn, tọa đàm đối thoại chuyên sâu về các chủ đề mới trong xây dựng nông thôn mới…


 H.Đ