Hơn 3,5 tỷ đồng phát triển ngành nghề nông thôn năm 2022

Chủ Nhật, 15/05/2022, 21:52 [GMT+7]

Hơn 3,5 tỷ đồng phát triển ngành nghề nông thôn năm 2022

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022.


Theo kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hơn 2,5 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã 210 triệu đồng và vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân 825 triệu đồng. Năm 2022, tỉnh sẽ công nhận 5 làng nghề: bánh tráng Xóm Suối (thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa), bún bánh Phú Lộc (thị trấn Diên Khánh) - huyện Diên Khánh; chế tác đá cubic (thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn), bánh tráng (thôn Long Hòa, xã Vạn Long), sản xuất cá khô, mực khô (thôn Tây Bắc, xã Đại Lãnh) - huyện Vạn Ninh. Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ phát triển 2 ngành nghề nông thôn ở thị xã Ninh Hòa: nghề làm bún (xã Ninh Quang) và bảo tồn nghề truyền thống dệt chiếu cói (phường Ninh Hà); hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống chế tác đá mỹ nghệ (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa); phát triển làng nghề xoi trầm hương (thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, Vạn Ninh)…


Minh Hồng
                      

.

các thông tin tiện ích