Xã nông thôn mới nâng cao phải có sản phẩm OCOP

Thứ Hai, 23/05/2022, 22:07 [GMT+7]

Xã nông thôn mới nâng cao phải có sản phẩm OCOP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị các địa phương có xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022 triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).


Cụ thể, theo Bộ Tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, đối với tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn - có chỉ tiêu: “Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn”. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương có xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 khẩn trương triển khai thực hiện tiêu chí 13.2 đối với sản phẩm OCOP trên địa bàn xã.


Theo kế hoạch, năm 2022, toàn tỉnh có 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Vạn Phú (huyện Vạn Ninh); Ninh Đông, Ninh Phú, Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa); Diên Phú, Diên Lạc (huyện Diên Khánh); Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang); Cam Tân (huyện Cam Lâm) và Cam Thịnh Đông (TP. Cam Ranh). Qua rà soát, đến nay, xã Vạn Phú, xã Ninh Đông đã có sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận và xếp hạng đạt 3 sao năm 2019 và năm 2020. Xã Cam Thịnh Đông có đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022. 6 xã còn lại chưa đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích