09:06, 10/06/2022

Ủy quyền cơ quan công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021.


Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với UBND các huyện, thị xã: Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không phô trương và đúng thẩm quyền theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu việc xét tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-6.


T.K