Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2021: Tăng về giá trị

Thứ Hai, 30/05/2022, 23:22 [GMT+7]

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2021: Tăng về giá trị

Theo công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ ngày 25-5 cho thấy, tuy Khánh Hòa vẫn giữ hạng 48 nhưng giá trị chỉ số chung và nhiều chỉ số thành phần đều tăng.


Nhiều chỉ số tăng điểm


Phân tích các chỉ số thành phần đánh giá kết quả CCHC theo từng lĩnh vực của tỉnh năm 2021 cho thấy, nhiều chỉ số đạt giá trị trung bình từ cao đến rất cao. Trong đó, chỉ số công tác chỉ đạo điều hành CCHC cao nhất, đạt 99,48%, xếp thứ 11/63. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và cải thiện chất lượng phục vụ. Nhiều nơi nỗ lực nghiên cứu, áp dụng mô hình, sáng kiến hay về CCHC. Hoạt động tuyên truyền CCHC đa dạng, thiết thực hơn. Tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

 


Đứng thứ 2 là chỉ số cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Với giá trị đạt 97,35%, tăng 10,61%, Khánh Hòa xếp thứ 3 toàn quốc về sự chuyển biến, chỉ sau Bình Định và Vĩnh Long. Cùng với cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tỉnh đẩy mạnh cải tiến quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, nhất là với các TTHC thiết yếu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Hầu hết nội dung cải cách TTHC của tỉnh đạt điểm tối đa, như: Kiểm soát quy định TTHC; công bố, công khai TTHC, kết quả giải quyết hồ sơ; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…


Chỉ số hiện đại hóa hành chính của tỉnh tiếp tục được cải thiện mạnh, đạt 93,69%, tăng 5,33% so với năm 2020 và đứng thứ 9/63. Năm 2021, các nội dung liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đều đạt điểm tối đa. Thanh toán phí, lệ phí qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đạt gần 14.700 lượt với hơn 1 tỷ đồng; thanh toán nghĩa vụ tài chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt hơn 14.700 lượt với gần 32 tỷ đồng. Tỉnh đã triển khai kiến trúc chính quyền điện tử; vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử; tích cực áp dụng quy trình ISO điện tử, giúp quá trình xử lý, phối hợp giữa các đơn vị thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch trách nhiệm.


Với giá trị 90,64%, chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính của tỉnh đứng thứ 8 toàn quốc. Năm qua, tỉnh đã tập trung sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian; thực hiện tốt các quy định về quản lý biên chế, phân cấp quản lý.


Một số nhiệm vụ chưa đạt do ảnh hưởng của dịch Covid-19


Năm 2021, chỉ số CCHC của tỉnh đạt 85,11%, tăng 2,54% so với năm 2020. Mức tăng này đã bị kéo giảm bởi một số chỉ số thành phần, đáng kể nhất là chỉ số tác động của CCHC đến người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt 62,19%, đứng thứ 60/63. Trừ 3 nội dung có điểm (mức độ phát triển doanh nghiệp; tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp; thu ngân sách hàng năm theo kế hoạch của Chính phủ), các nội dung: Mức độ thu hút đầu tư; tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm; tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn; thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao đều chưa có điểm. Các chỉ số thành phần khác cũng chưa đạt cao gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh (86,7%); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (83,19%); cải cách tài chính công (76,58%).


Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, năm 2021, ảnh hưởng lan rộng của dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực, nên một vài nhiệm vụ CCHC chưa đạt kế hoạch. Những yếu tố khách quan trên khiến chỉ số CCHC năm 2021 có sự phân hóa rõ nét giữa các địa phương, tùy mức độ nghiêm trọng của dịch. Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, phải phong tỏa, giãn cách xã hội trong thời gian dài, việc thực hiện một số nhiệm vụ CCHC và phát triển kinh tế - xã hội bị gián đoạn, dẫn tới kết quả hoàn thành thấp hơn các địa phương bị ảnh hưởng ít nghiêm trọng hơn. Tỉnh cũng đã quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ nhiều nút thắt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhưng dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện. Vì vậy, năm 2021, tỉnh giữ hạng 48 như năm 2020 đã là nỗ lực lớn. Công bố còn cho thấy sự bám đuổi chỉ số quyết liệt giữa các tỉnh, khiến thứ hạng dễ dàng thay đổi dù chỉ số chỉ hơn kém ở phần thập phân. Ví dụ, Bình Định chỉ hơn Lai Châu 0,01% về chỉ số vẫn dẫn trước 1 bậc, xếp hạng 30. Tương tự, tuy đứng trên Khánh Hòa với hạng 47 nhưng chỉ số của An Giang chỉ hơn Khánh Hòa 0,11%.


Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, từ công bố của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Sở Nội vụ sẽ sớm rà soát, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh theo từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, xác định rõ những tồn tại, hạn chế và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục phát huy những mặt tích cực, ban hành các biện pháp khắc phục tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả CCHC.


NGUYỄN VŨ

 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 107 giây...